ShopZetu, Fashion, Kenya, Tops, Vivo
Vivo Basic 3/4 Sleeved Tulia Top - Hunters Green
ShopZetu, Fashion, Kenya, Tops, Vivo
Vivo Basic 3/4 Sleeved Tulia Top - Hunters Green
ShopZetu, Fashion, Kenya, Tops, Vivo
Vivo Basic 3/4 Sleeved Tulia Top - Hunters Green
ShopZetu, Fashion, Kenya, Tops, Vivo
Vivo Basic 3/4 Sleeved Tulia Top - Hunters Green

Vivo Basic 3/4 Sleeved Tulia Top - Hunters Green

Regular price KSh1,750.00 Sale price KSh875.00 Save 50%
3 in stock