Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue
Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue
Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue
Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue
Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue
Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue
Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue
Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue

Vivo Basic Pencil Skirt - Royal Blue

Regular price KSh2,950.00 Sale price KSh1,770.00 Save 40%